Bộ khẩu 1/4 inch 21 chi tiết Stanley 89-507

Bộ khẩu 1/4 inch 21 chi tiết Stanley 89-507 Bộ khẩu 1/4 inch 21 chi tiết Stanley 89-507 – Hệ mét 8 pcs, 6 cạnh: 5/ 6/ 7/ 8/ 10/ 11/ 12/ 13 mm – Hệ inch 8 pcs, 6 canh: 3/16; 7/32/; 1/4; 9/32; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2 in – 2 thanh nối dài […]

Bộ khẩu 1/4 inch 21 chi tiết Stanley 89-507
Bộ khẩu 1/4 inch 21 chi tiết Stanley 89-507
Bộ khẩu 1/4 inch 21 chi tiết Stanley 89-507
– Hệ mét 8 pcs, 6 cạnh: 5/ 6/ 7/ 8/ 10/ 11/ 12/ 13 mm
– Hệ inch 8 pcs, 6 canh: 3/16; 7/32/; 1/4; 9/32; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2 in
– 2 thanh nối dài 2in và 6in
-1 đầu nối lúc lắc
– 1 tay vặn tự nhả
– 1 tay vặn kiểu tô vít
– Có hộp đựng bằgn kim loại tiện dụng.

Sản phẩm liên quan

Bộ khẩu hệ 1/4″ & 3/8″ 6 cạnh + 12 cạnh 37 chi tiết Stanley 89-518

Bộ khẩu hệ 1/4″ 6 cạnh 16 chi tiết 4-13mm Stanley 86-117
Fanpage: https://www.facebook.com/aiotools
#stanley #khau #bokhau #1/4″ #6canh #lucgiac #dungcucamtay #dungcusuachua #suachuaxemay #suachuaoto #handtools